FAQs Complain Problems

समाचार

E-Beading गरिएका तपशिलका ठेक्काहरुको सूचनामा केहि परिवर्न गरिएको जानकारिका लागि

पातारासी गाउँपालिकाले यही २०७५।१०।२३ गते गरिएको ई-विडिङ् ठेक्का प्रक्रियाको सूचनामा केही परिवर्तन भएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ । यसका लागि तपशिलको पत्रिकको सूचना हेर्नु होला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: