FAQs Complain Problems

समाचार

२०७५।१२।२२ गते यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू र प्राविधिकहरुद्वारा वडा नं ४ मा काम भईरहेका योजनाहरुको अनुगमनमा गरिदै।

यस गाउँपालिकाले गाउँपालिकाद्वारा बजेट विनियोजन भई काम भइरहेका सबै योजनाहरुको अनुगमन गरी अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म भुक्तानी नदिने भिन गाउँकार्यपालिकाबाट निर्णय भएबमोजिम यस गाउँपालिकाका सबै योजनाहरुको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यूको नेतृत्वमा एक अनुगमन समिति बनिसकेको छ र सोहि बमोजिम आज यस पातारासी गाउँपालिकाको वडा नं ४ स्थित विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गरिएको छ । सो अवसरमा कैद गरिएका केही तस्विरहरु पनि यसै साथ संलग्न रहेका छन्  ।

आर्थिक वर्ष: