FAQs Complain Problems

समाचार

सम्पर्क

पातारासी गाउँपालिका, डिल्लीचौर जुम्ला

फोन नंः ‌००९७७-९७५८९०१२३२,9758901282,9758900218,9858366411

इमेलः patarasirmjumla@gmail.com/ito.patarasimun@gmail.com

facebook: www.facebook.com/patarasimun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फाराम भर्नुहोस् ।

विषय लेख्नुहोस्