FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहिद स्मृति भत्ता तथा जिवन निर्वाह भत्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७९/८० 01/20/2023 - 15:33
मृतक तथा घाइते अपाङ्गहरुको जिल्ला प्रशासनमा भएको नामवली ७९/८० 01/20/2023 - 15:31
सहिद स्मृति तथा जिवन निर्वाह भत्ताको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७९/८० 01/20/2023 - 15:29
त्रिवर्षिय आवधिक योजना ७६/७७ 01/10/2023 - 19:52 PDF icon Patarashi Periodic plan Documents by Chandannath Consultancy.pdf
निर्वाचन खर्च पेश नर्ने उम्मेदवारहरुको निर्नावाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नामावली ७९/८० 09/08/2022 - 16:43 PDF icon स्थानिय तह निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारको विवरणर्ग, PDF icon File0004 (1).PDF
निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने बारेको निर्वाचन आयोगको सूचना ७९/८० 09/08/2022 - 16:38 PDF icon स्थानिय तह निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुले खर्गच सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी सूचना
स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना ७९/८० 09/08/2022 - 16:35 PDF icon स्थानिय तह निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुले स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
छात्रावृद्धीको लागी जानकारी सम्बन्धमा ७८-७९ 06/01/2022 - 13:47
करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक्त सम्बन्धी सूचना ७८-७९ 02/08/2022 - 16:36
स्थानिय तह क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा प्रकासन गरिएको ७७/७८ 01/20/2022 - 12:48

Pages