FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पातारासी गाउँकार्यपालिकाको २५ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 05/26/2019 - 16:35 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं २५.pdf
कार्यपालिका निर्णय नं २४ ७५/७६ 05/26/2019 - 16:25 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं २४.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालिका २३ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 04/29/2019 - 07:14 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय नं २३.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालिका २२ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 04/10/2019 - 20:44 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय नं २२.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालकाको २० औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 03/04/2019 - 05:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं २०.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालिकाको १६ औँ बैठकका निर्णयहरु ७४/७५ 03/02/2019 - 15:33 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं १६.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालिकाको १४ औँ बैठकका निर्णयहरु ७४/७५ 03/02/2019 - 15:25 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं १४.pdf
पातारासी गाउँपालिकाको १९ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 02/05/2019 - 14:13 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं १९.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालिका २१ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 01/18/2019 - 05:18 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं २१.pdf
पातारासी गाउँपालिकाको १८ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 12/24/2018 - 13:48 PDF icon कार्यपालिका निर्णय नं १८.pdf