FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
2075-01-30 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/25/2021 - 09:44 PDF icon 2075-01-30 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2075-01-06 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/25/2021 - 09:31 PDF icon 2075-01-06 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-11-10 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/25/2021 - 08:58 PDF icon 2074-11-10 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-09-10 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/25/2021 - 08:48 PDF icon 2074-09-10 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-08-28 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/23/2021 - 11:59 PDF icon 2074-08-28 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-07-24 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/22/2021 - 15:37 PDF icon 2074-07-24 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-06-30 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/22/2021 - 15:36 PDF icon 2074-06-30 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-05-15 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/22/2021 - 15:33 PDF icon 2074-05-15 कार्यपालिका निर्णय.pdf
2074-05-09 कार्यपालिका निर्णय ७४/७५ 05/22/2021 - 15:31 PDF icon 2074-05-09 कार्यपालिका निर्णय.pdf
पातारासी गाउँकार्यपालिका २३ औँ बैठकका निर्णयहरु ७५/७६ 04/29/2019 - 07:14 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय नं २३.pdf