FAQs Complain Problems

समाचार

बिवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाइ आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जीकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र आएका निःशुल्क र ३५ दिन कटेमा रु ५० मात्र
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र ।
  • दुलहा-दुलहिको नागरिकता वा उमेर खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
  • दुलहिको माइती तर्फको आमा बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपी ।
नमुना फाराम तथा अन्य: