FAQs Complain Problems

समाचार

योजनहरुको सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाइ आएमा सम्झौताको निवेदन दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा हेर्ने प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • योजना सम्झौताको निवेदन ।
  • उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपी ।
  • वडापालिकाको सिफारिस ।
  • लगत स्टिमेट ।