FAQs Complain Problems

पातारासी गाउँपालिकामा समायोजन भई आउनु भएका लेखा सहायक पाँचौ श्री जितेन्द्र रावत ज्यूलाई स्वागत गरिदै