FAQs Complain Problems

पातारासी हिमाल,- पातारासी, -जुम्ला

Read More

गाउँपालिका स्तरीय विशेष शैक्षिक अभियान २०७६

Read More

चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

सुपथ मूल्य सहकारी पसल स्वासथ्य मेडिकल र बचत तथा ऋण 

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८४९३३८१३८,९८५८३६६४४८
उपाध्यक्ष
९७६८९४६६११,९८५८३९१३५५

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9848335739
अधिकृत
9858366116, 9864734134

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना सम्झौता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएमा सम्झौताको निवेदन दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा हेर्ने प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • योजना सम्झौताको निवेदन ।
 • उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपी ।
 • वडापालिकाको सिफारिस ।
 • लगत स्टिमेट । 
सेवा प्रकारः- द‍र्ता तथा चलानी
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगि आएको चिठी पत्रको हकमा कार्यालयमा प्राप्त भइ आएको समयमा
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाको जिम्मेवार व्याक्ति तथा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • आवश्यक काजग पत्र ।
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र आएका निःशुल्क र ३५ दिन कटेमा रु ५० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र ।
 • दुलहा-दुलहिको नागरिकता वा उमेर खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
 • दुलहिको माइती तर्फको आमा बुवाको नागरिकताको प्रतिलिपी ।
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र आएका निःशुल्क र ३५ दिन कटेमा रु ५० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रतिलिपी ।
 • बसाई सरी जानेको हकमा परिवारको विवरण ।
 • जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको लालपुर्जा  ।
 • बसाई सरि आउनेको हमा बासाईसराइ गरि  ल्याएको प्रमाण पत्र । 
 • बसाई सरि जाने / आउने सबैको नागरिकता / जन्मदर्ताको प्रतिलिपी ।
 • चालु आ व सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत कर तिरेको रसिद ।
 •  
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र आएका निःशुल्क र ३५ दिन कटेमा रु ५० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रतिलिपी ।
 • बसाई सरी जानेको हकमा परिवारको विवरण ।
 • जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको लालपुर्जा  ।
 • बसाई सरि आउनेको हमा बासाईसराइ गरि  ल्याएको प्रमाण पत्र । 
 • बसाई सरि जाने / आउने सबैको नागरिकता / जन्मदर्ताको प्रतिलिपी ।
 • चालु आ व सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत कर तिरेको रसिद ।
 •  
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र आएका निःशुल्क र ३५ दिन कटेमा रु ५० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मृतकको नागरिकता  वा पहिचान खुल्ने कागजात
 • सूचना दिने मानिसको नागरिकता वा पहिचान कागजपत्र
 • सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाइ आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र आएका निःशुल्क र ३५ दिन कटेमा रु ५० मात्र
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित बच्चाको बाबु वा आमाको नागरिकता 

जानकारी